Quạt công nghiệp

Quạt hướng trục vuông chớp shrv

Liên hệ
Là nhà cung cấp quạt hàng đầu Việt Nam, quạt hướng trục vuông chớp SHRV tại System Fan Việt Nam được thiết kế với lưu lượng lớn, áp suất thấp phù hợp với thông gió nhà xưởng, cấp khí tươi, hút các loại bụi lửng trong khu vực sản xuất. Đây là loại quạt hút hướng trục vuông thông gió lý tưởn...

Quạt hướng trục vuông sad-vno

Liên hệ
Tên sản phẩm: Quạt hướng trục thân vuông Nhà sản xuất: System Fan Việt Nam Model: SAD-Vno Công suất: 0.25kW - 7.5kW Điện áp: 220V - 350V Lưu lượng: 5000m3/h - 42000m3/h Áp suất: 60Pa - 300Pa

Quạt hướng trục hút mái sad-mno

Liên hệ
T ên sản phẩm: Quạt hướng trục hút mái Nhà sản xuất: System Fam Việt Nam Model: SAD-Mno Công suất: 0.37kW - 5.5kW Điện áp: 220V - 380V Lưu lượng: 5000m3/h - 30000m3/h Áp suất: 50Pa - 200P a

Quạt jetfan saj-cno

Liên hệ
Tên sản phẩm: Quạt hướng trục Jetfan Nhà sản xuất: System Fan Việt Nam Model: SAJ-Cno Công suất: 0.55kW-7.5kW Điện áp: 220V-380V Lưu lượng: 1000m3/h-40000m3/h Áp suất: 200Pa-800Pa

Quạt hướng trục áp suất thấp sad-t

Liên hệ
Tên sản phẩm: Quạt hướng trục thông thường Nhà sản xuất: System Fan Việt Nam Model: SAD-T Công suất: 0.25 kW - 22kW Điện áp: 220V - 380V Lưu lượng: 5000m3/h – 60000m3/h Áp suất: 50Pa – 500Pa

Quạt hướng trục áp suất cao sad-c

Liên hệ
Tên sản phẩm: Quạt hướng trục áp suất cao Nhà sản xuất: System Fan Việt Nam Model: SAD-C Công suất: 0.25kW-37kW Điện áp: 220V-380V Lưu lượng: 5000m3/h-90000m3/h Áp suất: 100Pa-900Pa

Quạt hướng trục hỗn hợp truyền động gián tiếp sai-c

Liên hệ
Tên sản phẩm: Quạt hướng trục hỗn hợp truyền động gián tiếp Nhà sản xuất: System Fan Việt Nam Model: SAI-Cno Công suất: 0.37kW-30kW Điện áp: 220V-380V Lưu lượng: 1000m3/h-58000m3/h Áp suất: 100Pa-900Pa

Quạt hướng trục hai cấp tốc độ sadc-cno

Liên hệ
Tên sản phẩm: Quạt hướng trục hai cấp tốc độ Nhà sản xuất: System Fan Việt Nam Model: SADC-Cno Công suất: 0.75-30kW Điện áp: 220-380V Lưu lượng: 2000-65000m3/h Áp suất: 200-1200Pa

Quạt hướng trục dạng hộp truyền động trực tiếp sad-sno

Liên hệ
Tên sản phẩm: Quạt hướng trục dạng hộp Nhà sản xuất: System Fan Việt Nam Model: SAD-Sno Công suất: 0.37-37kW Điện áp: 220-380V Lưu lượng: 1000-80000m3/h Áp suất: 120-1300Pa

Quạt ly tâm cao áp truyền động gián tiếp sci-cno

Liên hệ
Tên sản phẩm: Quạt ly tâm cao áp truyền động gián tiếp Nhà sản xuất: System Fan Việt Nam Model: SCI-Cno Công suất: 7.5kW-160kW Điện áp: 220V-380V Lưu lượng: 4500m3/h-30000m3/h Áp suất: 3000Pa-5000Pa

Quạt ly tâm áp suất thấp truyền động trực tiếp scd-bno

Liên hệ
T ên sản phẩm: Quạt ly tâm cánh bản truyền động trực tiếp Nhà sản xuất: System Fan Việt Nam Model: SCD-Bno Công suất: 0.75kW-22kW Điện áp: 220V-380V Lưu lượng: 1500m3/h-60000m3/h Áp suất: 200Pa-1300Pa

Quạt ly tâm trung áp truyền động gián tiếp sci-dno

Liên hệ
Tên sản phẩm: Quạt ly tâm cánh Đức truyền động gián tiếp Nhà sản xuất: System Fan Việt Nam Model: SCI-Dno Công suất: 1.5kW-160kW Điện áp: 220V-380V Lưu lượng: 2000m3/h-90000m3/h Áp suất: 800Pa-5000Pa
popup

Số lượng:

Tổng tiền: