Quạt công nghiệp

Quạt hướng trục vuông chớp shrv

1.980.000₫
Là nhà cung cấp quạt hàng đầu Việt Nam, quạt hướng trục vuông chớp SHRV tại System Fan Việt Nam được thiết kế với lưu lượng lớn, áp suất thấp phù hợp với thông gió nhà xưởng, cấp khí tươi, hút các loại bụi lửng trong khu vực sản xuất. Đây là loại quạt hút hướng trục vuông thông gió lý tưởn...
Xem nhanh

Quạt hướng trục vuông sad-vno

2.885.000₫
Tên sản phẩm: Quạt hướng trục thân vuông Nhà sản xuất: System Fan Việt Nam Model: SAD-Vno Công suất: 0.25kW - 7.5kW Điện áp: 220V - 350V Lưu lượng: 5000m3/h - 42000m3/h Áp suất: 60Pa - 300Pa
Xem nhanh

Quạt hướng trục hút mái sad-mno

3.990.000₫
T ên sản phẩm: Quạt hướng trục hút mái Nhà sản xuất: System Fam Việt Nam Model: SAD-Mno Công suất: 0.37kW - 5.5kW Điện áp: 220V - 380V Lưu lượng: 5000m3/h - 30000m3/h Áp suất: 50Pa - 200P a
Xem nhanh

Quạt jetfan saj-cno

8.600.000₫
Tên sản phẩm: Quạt hướng trục Jetfan Nhà sản xuất: System Fan Việt Nam Model: SAJ-Cno Công suất: 0.55kW-7.5kW Điện áp: 220V-380V Lưu lượng: 1000m3/h-40000m3/h Áp suất: 200Pa-800Pa
Xem nhanh

Quạt hướng trục áp suất thấp sad-t

2.485.000₫
Tên sản phẩm: Quạt hướng trục thông thường Nhà sản xuất: System Fan Việt Nam Model: SAD-T Công suất: 0.25 kW - 22kW Điện áp: 220V - 380V Lưu lượng: 5000m3/h – 60000m3/h Áp suất: 50Pa – 500Pa
Xem nhanh

Quạt hướng trục áp suất cao sad-c

3.980.000₫
Tên sản phẩm: Quạt hướng trục áp suất cao Nhà sản xuất: System Fan Việt Nam Model: SAD-C Công suất: 0.25kW-37kW Điện áp: 220V-380V Lưu lượng: 5000m3/h-90000m3/h Áp suất: 100Pa-900Pa
Xem nhanh

Quạt hướng trục truyền động gián tiếp sai-c

5.260.000₫
Tên sản phẩm: Quạt hướng trục hỗn hợp truyền động gián tiếp Nhà sản xuất: System Fan Việt Nam Model: SAI-Cno Công suất: 0.37kW-30kW Điện áp: 220V-380V Lưu lượng: 1000m3/h-58000m3/h Áp suất: 100Pa-900Pa
Xem nhanh

Quạt hướng trục hai cấp tốc độ sadc-cno

6.800.000₫
Tên sản phẩm: Quạt hướng trục hai cấp tốc độ Nhà sản xuất: System Fan Việt Nam Model: SADC-Cno Công suất: 0.75-30kW Điện áp: 220-380V Lưu lượng: 2000-65000m3/h Áp suất: 200-1200Pa
Xem nhanh

Quạt hướng trục dạng hộp truyền động trực tiếp sad-sno

5.280.000₫
Tên sản phẩm: Quạt hướng trục dạng hộp Nhà sản xuất: System Fan Việt Nam Model: SAD-Sno Công suất: 0.37-37kW Điện áp: 220-380V Lưu lượng: 1000-80000m3/h Áp suất: 120-1300Pa
Xem nhanh

Quạt ly tâm cao áp truyền động gián tiếp sci-cno

19.280.000₫
Tên sản phẩm: Quạt ly tâm cao áp truyền động gián tiếp Nhà sản xuất: System Fan Việt Nam Model: SCI-Cno Công suất: 7.5kW-160kW Điện áp: 220V-380V Lưu lượng: 4500m3/h-30000m3/h Áp suất: 3000Pa-5000Pa
Xem nhanh

Quạt ly tâm áp suất thấp truyền động trực tiếp scd-bno

4.020.000₫
T ên sản phẩm: Quạt ly tâm cánh bản truyền động trực tiếp Nhà sản xuất: System Fan Việt Nam Model: SCD-Bno Công suất: 0.75kW-22kW Điện áp: 220V-380V Lưu lượng: 1500m3/h-60000m3/h Áp suất: 200Pa-1300Pa
Xem nhanh

Quạt ly tâm trung áp truyền động gián tiếp sci-dno

8.120.000₫
Tên sản phẩm: Quạt ly tâm cánh Đức truyền động gián tiếp Nhà sản xuất: System Fan Việt Nam Model: SCI-Dno Công suất: 1.5kW-160kW Điện áp: 220V-380V Lưu lượng: 2000m3/h-90000m3/h Áp suất: 800Pa-5000Pa
Xem nhanh

Quạt ly tâm trung áp truyền động trực tiếp scd-dno

4.663.000₫
Tên sản phẩm: Quạt ly tâm cánh Đức truyền động trực tiếp Nhà sản xuất: System Fan Việt Nam Model: SCD-Dno Công suất: 0.55kW-45kW Điện áp: 220V-380V Lưu lượng: 1500m3/h-45000m3/h Áp suất: 800Pa-3000Pa
Xem nhanh

Quạt ly tâm dạng hộp scd-sno

8.200.000₫
Tên sản phẩm: Quạt ly tâm cánh bản dạng hộp Nhà sản xuất: System Fan Việt Nam Model: SCD-Sno Công suất: 0.75kW-22kW Điện áp: 220V-380V Lưu lượng: 1500m3/h-60000m3/h Áp suất: 200Pa-1500Pa
Xem nhanh

Quạt ly tâm hút bụi truyền động trực tiếp scd-hno

7.800.000₫
Tên sản phẩm: Quạt ly tâm hút bụi truyền động trực tiếp Nhà sản xuât: System Fan Việt Nam Model: SCD-Hno Công suất: 2.2kW-45kW Điện áp: 220V-380V Lưu lượng: 4000m3/h-35000m3/h Áp suất: 800Pa-3300Pa
Xem nhanh

Quạt ly tâm áp thấp truyền động gián tiếp sci-bno

8.800.000₫
Tên sản phẩm: Quạt ly tâm cánh bản truyền động gián tiếp Nhà sản xuât: System Fan Việt Nam Model: SCI-Bno Công suất: 1.1kW-55kW Điện áp: 220V-380V Lưu lượng: 2500m3/h-150000m3/h Áp suất: 400Pa-1500Pa
Xem nhanh

Quạt ly tâm hút bụi truyền động gián tiếp sci-hno

18.268.000₫
Tên sản phẩm: Quạt ly tâm hút bụi truyền động gián tiếp Nhà sản xuât: System Fan Việt Nam Model: SCI-Hno Công suất: 5.5kW-160kW Điện áp: 220V-380V Lưu lượng: 8000m3/h-80000m3/h Áp suất: 2000Pa-5000Pa
Xem nhanh

Quạt ly tâm cao áp truyền động trực tiếp scd-cno

4.100.000₫
Tên sản phẩm: Quạt ly tâm cao áp truyền động trực tiếp Nhà sản xuât: System Fan Việt Nam Model: SCD-Cno Công suất: 0.75kW-22kW Điện áp: 220V-380V Lưu lượng: 800m3/h-14000m3/h Áp suất: 2000Pa-5000Pa
Xem nhanh

Quạt ly tâm cao áp truyền động gián tiếp qua khớp cứng scik-cno

21.280.000₫
Tên sản phẩm: Quạt ly tâm cao áp truyền động gián tiếp qua khớp cứng Nhà sản xuât: System Fan Việt Nam Model: SCIK-Cno Công suất: 20kW-250kW Điện áp: 220V-380V Lưu lượng: 9000m3/h-60000m3/h Áp suất: 3000Pa-16000Pa
Xem nhanh

Quạt ly tâm cánh bản hai tốc độ truyền động gián tiếp scic-bno

9.600.000₫
Quạt ly tâm cánh bản hai tốc độ truyền động gián tiếp SCIC-BNo chất lượng cho mọi công trình Thường được sử dụng rộng rãi trong việc cấp thoát không khí theo đường ống dẫn trong những tòa nhà cao tầng, tầng hầm hay dùng để hút khói, bụi, nhiệt ở những công trình phức tạp mà quạt t...
Xem nhanh

Quạt ly tâm cánh bản hai tốc độ truyền động trực tiếp scdc-bno

6.820.000₫
Model: SCDC-Bno Công suất: 0.75kW-37kW Điện áp: 220V-380V Lưu lượng: 1200m3/h-76000m3/h Áp suất: 300Pa-2300Pa Truyền động: Trực tiếp Nhà sản suất: System Fan Việt Nam
Xem nhanh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: