Chi tiết sản phẩm

Quạt ly tâm hai cấp tốc độ SCDC-B11

Tran Ai 04/11/2023
🔰 THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã model: SCDC-B11 Điện áp: 380V Tốc độ 1: 6P - Công suất: 22kW - Lưu lượng: 50000-62000m3/h - Áp suất: 450-1200Pa. Tốc độ 2: 4P - Công suất: 11kW - Lưu lượng: 35000-48000m3/h - Áp suất: 350-660Pa. ❖ Sử dụng Quạt ly tâm cánh bản, truyền động trực tiếp, động ...

Quạt ly tâm cánh bản SCD-B4 công suất 1.5kW

Tran Ai 04/11/2023
🔰 THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã model: SCD-B4 Điện áp: 380V Tốc độ 1:  4P Công suất: 1.5kW Lưu lượng: 3300-5000m3/h Áp suất: 220-600Pa.   ❖ Sử dụng Quạt ly tâm cánh bản, truyền động trực tiếp ❖ Bản vẽ kỹ thuật ❖ Đường đặc tính   ❖ Hình ảnh thực tế sản phẩm VĂN P...

Quạt ly tâm cánh bản SCD-B11 công suất 18.5kW

Tran Ai 04/11/2023
🔰 THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã model: SCD-B11 Điện áp: 380V Tốc độ: 4P Công suất: 18.5kW Lưu lượng: 48000-55000m3/h Áp suất: 550-1200Pa   ❖ Sử dụng Quạt ly tâm SCD-B11 là dòng quạt ly tâm cánh bản, truyền động trực tiếp. Sử dung để cấp khí tươi cho buồng thang khi xảy ra hoả ho...

Quạt ly tâm cánh bản SCD-B11 công suất 22kW

Tran Ai 04/11/2023
🔰 THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã model: SCD-B11 Điện áp: 380V Tốc độ: 4P Công suất: 22kW Lưu lượng: 50000-62000m3/h Áp suất: 550-1250Pa   ❖ Sử dụng Quạt ly tâm SCD-B11 là dòng quạt ly tâm cánh bản, truyền động trực tiếp. Sử dung để cấp khí tươi cho buồng thang khi xảy ra hoả hoạn...

Quạt ly tâm trực tiếp, cánh bản SCD-B6.3 công suất 5.5.kW

Tran Ai 04/11/2023
🔰 THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã model: SCD-B6.3 Điện áp: 380V Tốc độ: 4P Công suất: 5.5kW Lưu lượng: 11000-15000m3/h Áp suất: 250-700Pa   ❖ Sử dụng Quạt ly tâm SCD-B6.3 ❖ Bản vẽ kỹ thuật ❖ Đường đặc tính ❖ Hình ảnh thực tế sản phẩm VĂN PHÒNG GIAO DỊCH VÀ KINH DOANH Địa c...

Quạt ly tâm trực tiếp, cánh bản SCD-B6.3 công suất 7.5kW

Tran Ai 04/11/2023
🔰 THÔNG TIN SẢN PHẨM Mã model: SCD-B6.3 Điện áp: 380V Tốc độ: 4P Công suất: 7.5kW Lưu lượng: 13000-19000m3/h Áp suất: 280-720Pa ❖ Sử dụng Quạt ly tâm SCD-B6.3 ❖ Bản vẽ kỹ thuật ❖ Đường đặc tính ❖ Hình ảnh thực tế sản phẩm VĂN PHÒNG GIAO DỊCH VÀ KINH DOANH Địa chỉ: Khu...