System Fan ủng hộ chương trình Tháng nhân đạo 2024

Tran Ai 11/05/2024

Tháng nhân đạo 2024 được phát động ở khắp các tỉnh, địa phương toàn quốc trong tháng 5. Đây là dịp lễ tuyên truyền sâu rộng và vô cùng ý nghĩa về phong trào "Người tốt, việc tốt - chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái". Đẩy mạnh công tác vận động các nguồn lực để trợ giúp cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Hưởng ứng chiến dịch vô cùng ý nghĩa này, System Fan xin đóng góp một chút lòng thành tâm tới "Tháng nhân đạo năm 2024" tại thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương. Hi vọng một chút tấm lòng nhỏ góp nhặt là những phần quà ý nghĩa đến với những đối tượng kém may mắn, khó khăn hơn.

System Fan luôn hi vọng rằng, mang tới những sản phẩm bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ người lao động Việt. Và mang tới nhiều những yêu thương, sản sẻ tới cộng đồng, tới những con người Việt Nam máu đỏ da vàng.