Tập thể System Fan chia sẻ về tính TRUNG THỰC

Phạm Thế Hiệu 19/12/2023

ĐẠO ĐỨC – TRÍ TUỆ - NGHỊ LỰC

TRUNG THỰC TỚI TẬN CÙNG

Là câu tôn chỉ của tập thể Công ty System Fan Global. Để đem đến những sản phẩm chất lượng vượt trội nhất mang thương hiệu đẳng cấp Châu Âu. Chúng tôi luôn đặt cái tâm vào từng sản phẩm, TRUNG THỰC TỚI TẬN CÙNG.

Ngoài việc đào tạo cho CBCNV về chuyên môn, System Fan tổ chức các buổi hoạt động chia sẻ để duy trì giá trị cốt lõi của System Fan Global. Một trong những buổi chia sẻ mới đây, là buổi chia sẻ mang chủ đề TRUNG THỰC.

Thông qua những buổi chia sẻ ngoại khoá, System Fan Global hi vọng tập thể sẽ ngày càng gắn kết và vững mạnh, làm tử tế, sống hạnh phúc. Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi chia sẻ:

CB-NV System Fan chia sẻ về chủ đề Trung Thực (1)

CB-NV System Fan chia sẻ về chủ đề Trung Thực (1)CB-NV System Fan chia sẻ về chủ đề Trung Thực (2)CB-NV System Fan chia sẻ về chủ đề Trung Thực (2)

CB-NV System Fan chia sẻ về chủ đề Trung Thực (3)

CB-NV System Fan chia sẻ về chủ đề Trung Thực (3)CB-NV System Fan chia sẻ về chủ đề Trung Thực (4)

Các CBCNV Nhà máy có những chia sẻ trong chủ đề

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc Phạm Thế Hiệu có đôi lời chia sẻ

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc Phạm Thế Hiệu có đôi lời chia sẻ

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc Phạm Thế Hiệu

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc Phạm Thế Hiệu

------------

XEM THÊM

❣️ Sổ tay thiện nguyện System Fan: Giao lưu bóng đá giữa System Fan và Tổng thầu Hợp Lực