Quạt hướng trục gián tiếp SAI-C6

Tran Ai 28/02/2023