Tất cả tin tức

Tầm quan trọng của việc bảo trì quạt công nghiệp

Phạm Thế Hiệu 07/07/2020
Tầm quan trọng của việc bảo trì quạt công nghiệp Bảo dưỡng, bảo trì quạt công nghiệp là hoạt động chăm sóc kỹ thuật, điều chỉnh, sửa chữa hoặc thay thế một hoặc nhiều chi tiết, cụm chi tiết nhằm duy trì hoặc khôi phục các thông số hoạt động, bảo đảm quạt hoạt động với năng suất, tốc độ,...

Tầm quan trọng của quạt tăng áp buồng thang cho chung cư cao tầng

Phạm Thế Hiệu 04/06/2018
Việc lắp đặt quạt tăng áp buồng thang trong các chung cư cao tầng hiện nay là quy định bắt buộc trong xây dựng. Việc tìm hiểu nguyên lý hoạt động và ý nghĩa của hệ thống tăng áp buồng thang giúp mọi người sống trong các chung cư chủ động và giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp xảy ra s...