Tất cả tin tức

Tầm quan trọng của việc bảo trì quạt công nghiệp

Phạm Thế Hiệu 07/07/2020
Tầm quan trọng của việc bảo trì quạt công nghiệp Bảo dưỡng, bảo trì quạt công nghiệp là hoạt động chăm sóc kỹ thuật, điều chỉnh, sửa chữa hoặc thay thế một hoặc nhiều chi tiết, cụm chi tiết nhằm duy trì hoặc khôi phục các thông số hoạt động, bảo đảm quạt hoạt động với năng suất, tốc độ,...