Cân bằng động

Cân bằng động cánh quạt - rotor

Phạm Thế Hiệu 17/04/2018
Quạt công nghiệp System Fan Mất cân bằng động là một dạng hư hỏng phổ biến của guồng cánh, tác hại của dạng hư hỏng này rất nhiều như: tiếng ồn lớn, rung lắc trong quá trình hoạt động, giảm hiệu suất, làm ảnh hưởng tới hệ thống kết nối với quạt,... Mất cân bằng động guồng cán...